Statens Pensjonskasseloven

Arbeids- og sosialdepartementet

LOV 1949-07-28 nr 26: Lov om Statens Pensjonskasse

Statens pensjonskasse er en statsgarantert kasse til dekning av de pensjoner som skal utbetales av kassen. Loven omhandler blant annet hva som gir medlemskap i Statens pensjonskasse.

Statens pensjonskasse er en statsgarantert kasse til dekning av de pensjoner som skal utbetales av kassen. Loven omhandler blant annet hva som gir medlemskap i Statens pensjonskasse. 

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser