Statnett SF – ny 420 kV kraftledning Lyse – Fagrafjell – høring av NVEs innstilling

Olje- og energidepartementet sender herved NVEs innstilling ut på høring

Status: På høring

Høringsfrist: 16.04.2018