Statssekretær Eide deltar på PES

Statssekretær Espen Barth Eide er i dag i Brussel, der han deltar på møte i Presidiet i Det Europeiske Sosialdemokratiske Partiet.

Statssekretær Eide deltar på PES

12.10.06 Statssekretær Espen Barth Eide er i dag i Brussel, der han deltar på møte i Presidiet i Det Europeiske Sosialdemokratiske Partiet (PES). PES er sammenslutningen av Arbeiderpartiets søsterpartier i EU og i søkerlandene til EU, og er nært knyttet opp til de politiske prosessene i Europaparlamentet, Det Europeiske Råd, og i EU-Kommisjonen.

Arbeiderpartiet har vært fullt medlem siden forhandlingene om medlemskap i 1994, som eneste parti fra et land som verken er medlem eller som søker medlemskap. Barth Eide har siden 2001 vært Arbeiderpartiets faste medlem i Presidiet i PES. Lederen av PES er p.t. tidligere statsminister i Danmark, Poul Nyrup Rasmussen.

Det Europeiske Sosialdemokratiske Partiet er en av de to største partisammenslutningene i Europa. Den andre store gruppen er det kristeligdemokratiske / konservative European People’s Party.

Det viktigste punktet på dagsordenen i møtet i Brussel er situasjonen i Midt-Østen etter krigen i Libanon. EUs støtte til UNIFIL og EUs politiske og økonomiske rolle i Libanon, i regionen generelt og ikke minst forholdet til Iran, vil stå sentralt.

Møtet vil også drøfte status i arbeidet med en felles europeisk energipolitikk, et tema Norge har betydelige interesser i, ikke minst i lys av utviklingen i russisk-europeiske samtaler om fremtidig produksjon av og handel med gass.

Andre tema vil være det videre arbeidet for et mer sosialt Europa, samt forberedelsene til PES’ neste kongress, som finner sted i Porto i desember.

Før møtet holdes det en felles arbeidslunch der styret for den sosialdemokratiske partigruppen i Europaparlamentet samt flere av de sosialdemokratiske medlemmene av Kommisjonen også vil delta.

”- EUs rolle blir stadig viktigere i både global og regional politikk. For ”utenforlandet” Norge er det viktig å bruke de kanaler vi har inn til de sentrale beslutningsforaene i EU. Partigruppene er en viktig slik kanal. Arbeiderpartiet har alltid søkt å bruke dette samarbeidet som en integrert del av europapolitikken,” understreker Barth Eide.

Mer om PES finner du på http://www.pes.org/.