Statusrapportering for regjeringens handlingsplan mot menneskehandel

Regjeringen la i desember 2010 frem en handlingsplan mot menneskehandel for perioden 2011-2014, som inneholder 35 tiltak. Denne rapporten gir en oversikt over status for de ulike tiltakene pr. februar 2012 – ett år inn i løpeperioden for handlingsplanen.

Regjeringen la i desember 2010 frem en handlingsplan mot menneskehandel for perioden 2011-2014, som inneholder 35 tiltak. Denne rapporten gir en oversikt over status for de ulike tiltakene pr. februar 2012 – ett år inn i løpeperioden for handlingsplanen.