Sammen mot menneskehandel

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011–2014)

Kampen mot menneskehandel er et felles, globalt ansvar. Det eksisterer et godt samarbeid mellom myndigheter og organisasjoner i dag. Vi må videreutvikle dette samarbeidet slik at vår felles innsats styrkes. Den nye handlingsplanen mot menneskehandel er et ledd i vår langsiktige satsing mot alle former for menneskehandel, nasjonalt og internasjonalt.

Menneskehandel er grenseoverskridende, organisert kriminalitet og et alvorlig brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Kampen mot menneskehandel er et felles, globalt ansvar. Det eksisterer et godt samarbeid mellom myndigheter og organisasjoner i dag. Vi må videreutvikle dette samarbeidet slik at vår felles innsats styrkes.

Regjeringen legger derfor frem en ny handlingsplan mot menneskehandel, som ledd i vår langsiktige satsing mot alle former for menneskehandel, nasjonalt og internasjonalt.

Handlingsplanen er utarbeidet av Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Utenriksdepartementet.

Justis- og politidepartementet har et hovedansvar for å koordinere regjeringens innsats mot menneskehandel. Statssekretær Astri Aas-Hansen har ledet arbeidet med utarbeidelsen av planen.

Knut Storberget
Justisminister

Les handlingsplanen mot menneskehandel her (pdf).