Stedsbasert innrapportering til det offentlige

En kartlegging av omfanget av stedsbasert innrapportering fra publikum til det offentlige

Nye innovative løsninger og mer åpenhet og tilgjengelighet til offentlige data muliggjøre mer samarbeid og samspill mellom publikum og det offentlige. I denne rapporten kartlegges omfanget av stedsbasert innrapportering fra publikum til det offentlige.

Web 2.0-teknologier, app’s for smarttelefoner og GPS har gitt nye muligheter for at publikum enkelt kan innrapportere og dele – både med myndighetene og med hverandre – lokasjonsbestemte observasjoner av ulike typer fenomener.

Nye innovative løsninger og mer åpenhet og tilgjengelighet til offentlige data muliggjøre mer samarbeid og samspill mellom publikum og det offentlige. Selv om det er en voksende interesse for disse mulighetene, viser imidlertid kartleggingen at stedsbasert innrapportering foreløpig har et begrenset omfang.

Lanestedt consulting har kartlagt omfanget av stedsbasert innrapportering
fra publikum til det offentlige på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet (FAD).

Stedsbasert innrapportering til det offentlige (PDF)