Historisk arkiv

Sterke hovud og sterke hjarte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Thailandske kvinner på den norske sexmarknaden. Rapport av Ellen Kristvik, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Seksjon for medisinsk antropologi

Rapport

Sterke hovud og sterke hjarte

Thailandske kvinner på den norske sexmarknaden

Ellen Kristvik, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Seksjon for medisinsk antropologi

ISBN: 82-997094-0-7

Rapporten er publisert i PDF-format.


31.01.2005