St.meld. nr. 10 (2005-2006)

Om økonomisk styring i Forsvaret

Om økonomisk styring i Forsvaret

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no