St.meld. nr. 11 (1999-2000)

Kredittmeldinga 1998

Kredittmeldinga 1998

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no