St.meld. nr. 13 (2005-2006)

Kredittmeldinga 2005

Kredittmeldinga 2005

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no