St.meld. nr. 13 (2005-2006)

Kredittmeldinga 2005

Kredittmeldinga 2005

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget