St.meld. nr. 14 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kulturdepartementet

Idrettslivet i endring

Idrettslivet i endring

Les dokumentet

Om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no