St.meld. nr. 14 (1999-2000)

Idrettslivet i endring

Idrettslivet i endring

Les dokumentet

Om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget