St.meld. nr. 16 (2003-2004)

Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes

Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no