St.meld. nr. 16 (2003-2004)

Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes

Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget