St.meld. nr. 16 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes

Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no