Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 19 (2001-2002)

Nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt og lokalt nivå

Nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt og lokalt nivå

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget