St.meld. nr. 19 (2004-2005)

Marin næringsutvikling

Marin næringsutvikling

Les dokumentet

Den blå åker

Følg meldingen videre på www.stortinget.no