St.meld. nr. 20 (2000-2001)

Om korte yrkesrettede utdanninger etter videregående opplæring

Om korte yrkesrettede utdanninger etter videregående opplæring

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget