St.meld. nr. 20 (2000-2001)

Om korte yrkesrettede utdanninger etter videregående opplæring

Om korte yrkesrettede utdanninger etter videregående opplæring

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no