St.meld. nr. 22 (1997-98)

Hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling i tiden 1999-2002

Hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling i tiden 1999-2002

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no