St.meld. nr. 22 (2007-2008)

Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet — Samvirke og samordning

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no