St.meld. nr. 23 (2005-2006)

Om gjennomføring av europapolitikken

Om gjennomføring av europapolitikken

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no