St.meld. nr. 23 (2005-2006)

Om gjennomføring av europapolitikken

Om gjennomføring av europapolitikken

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget