Meld. St. 5 (2012–2013)

EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU

EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU

Les dokumentet

Sentrale prioriteringer og virkemidler i norsk europapolitikk

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget