NOU 2012: 2

Utenfor og innenfor

Utenfor og innenfor — Norges avtaler med EU

Les dokumentet