NOU 2012: 2

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenfor og innenfor

Utenfor og innenfor — Norges avtaler med EU

Les dokumentet