Historisk arkiv

Gjennomgang av Norges avtaler med EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utvalget som har gjennomgått konsekvensene av EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU la fram sin rapport tirsdag 17. januar.

Utvalget som har gjennomgått konsekvensene av EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU la i dag fram sin rapport.

- EØS-avtalen er den mest omfattende internasjonale avtalen Norge har inngått, og den er av stor betydning for norske arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Utvalgets rapport er et viktig bidrag for å øke vår kunnskap om hvordan avtalen fungerer, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen har i Soria Moria II fastslått at den skulle ”nedsette et forskningsbasert, bredt sammensatt offentlig utvalg som skal foreta en grundig og bredest mulig gjennomgang av EØS-avtalen og konsekvensene av avtalen på alle samfunnsområder”. Utvalget ble oppnevnt i januar 2010 og har etter to års arbeid nå overlevert sin rapport til regjeringen.

- Jeg vil takke utvalget for et meget omfattende arbeid, en inkluderende prosess og en grundighet som gir et godt grunnlag både for debatt om vårt forhold til EU og for den stortingsmeldingen regjeringen vil legge fram, sier utenriksminister Støre.

Regjeringen vil følge opp utvalgets arbeid med en melding til Stortinget om EØS-avtalen og vårt øvrige avtaleverk med EU. Utvalgsrapporten vil være en viktig referanseramme i meldingsarbeidet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen, mobil 990 24 903