NOU 2012: 2

Utenfor og innenfor— Norges avtaler med EU

Til innholdsfortegnelse

Til Utenriksdepartementet

Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU ble oppnevnt av Utenriksdepartementet den 7. januar 2010, og legger med dette frem sin utredning.

Oslo 17. januar 2012

Fredrik Sejersted leder

Liv Monica Bargem Stubholt

Peter Arbo

Kate Hansen Bundt

Jon Erik Dølvik

Fredrik Bøckman Finstad

Lise Rye

Dag Seierstad

Helene Sjursen

Jonas Tallberg

Karen Helene Ulltveit-Moe

Frank Aarebrot

Ulf Sverdrup

Anders Heggernes Ask

Tom Oddgeir Johnsen

Sanja Kostovska Skaar

Karianne Christiansen

Sandra Westermark Messel

Ivar Petter Grøtte

Til forsiden