NOU 2012: 2

Utenfor og innenfor— Norges avtaler med EU

Til innholdsfortegnelse

7 Rettssaker om EU/EØS-rett for norske domstoler 1994–2010

Når EU/EØS-reglene er gjennomført i norsk rett kan de påbropes av private borgere og bedrifter for norske domstoler, enten mot andre private eller mot myndighetene. Som ledd i utredningen innhentet Utvalget i januar 2011 en rapport fra Halvard Haukeland Fredriksen ved Det juridiske fakultet (UiB) om «EU/EØS-rett i norske domstoler» der han gjennomgår samtlige saker der EU/EØS-retten har vært anført frem til utløpet av 2010.1

Den første gjennomgangen, basert på elektroniske søk supplert med andre henvendelser, ga en liste på omtrent tusen saker. Etter frasortering av saker der EU/EØS var nevnt, men ikke i realitene anført som rettskilde, var listen nede i 716 avgjørelser. Advokater kan imidlertid ha en tendens til å påberope seg kilder som det ikke alltid er så mye hold i, og det gjelder også henvisninger til EØS-retten. Forfatteren gikk derfor gjennom de 716 sakene og identifiserte de der EU/EØS-retten faktisk hadde stått relativt sentralt i bedømmelsen. Dette ga en liste på 261 saker. Av disse gikk 52 saker hele veien til Høyesterett, mens 125 ble endelig avgjort i lagmannsretten, 175 ble endelig avgjort i tingretten, og 9 ble realitetsavgjort ved at de ble frafalt etter at EFTA-domstolen hadde gitt uttalelse.2

EU/EØS-saker for Høyesterett frem til og med 2010

 1. Rt. 2010 s. 1580 – FINN bil-saken. Angrerettsdirektivet

 2. Rt. 2010 s. 1532 – Compania la Gomera. Fisjonsdirektivet

 3. Rt. 2010 s. 1500 – Edquist-dommen. EØS-erstatningsansvar m.v.

 4. Rt. 2010 s. 330 A – Bardufoss Flyservice. Virksomhetsoverdragelse (direktiv 77/187/EØF)

 5. Rt. 2009 s. 839 A – Vinforum-dommen. Alkoholreklame. EØS-avtalen artikkel 12 og 13

 6. Rt. 2009 s. 705 A. Utvisning av EØS-utlending. Direktiv 64/221/EØF

 7. Rt. 2008 s. 1789 A – Giettâdit-dommen. Straffesak. Direktiv 93/119/EF om vern av dyr ved slakting

 8. Rt. 2008 s. 1705 A – Trafikk & Anlegg. EØS-anbudsrett. Erstatningsansvar

 9. Rt. 2008 s. 1268 – Søtt + Salt. Immaterialrett. Varemerkedirektivet (89/104/EØF)

 10. Rt. 2008 s. 1201 A – Lemminkäinen. Strafferett. EØS-konkurranserett.

 11. Rt. 2008 s. 982 A – Catch Ventelo. EØS-anbudsrett. Erstatningsansvar

 12. Rt. 2008 s. 738 A – KLM. Tilbakesøking av flyseteavgift innkrevd i strid med EØS-avtalen

 13. Rt. 2008 s. 453 A – Otterstad. Avkorting av bilansvar. Motorvognforsikringsdirektivene

 14. Rt. 2007 s. 1003 A – Spilleautomatdommen. EØS artiklene 31 og 36

 15. Rt. 2007 s. 983 A – Reno Vest. EØS-anbudsrett. Erstatningsansvar

 16. Rt. 2007 s. 140 A – Debito. Registrering i merverdiavgiftsmanntallet. EØS artikkel 31 og 36

 17. Rt. 2007 s. 129 A. Arbeidsrett. Direktiv 91/533/EØF.

 18. Rt. 2006 s. 1473 A – Livbøye-saken. Varemerkedirektivet (89/104/EØF)

 19. Rt. 2006 s. 1190 A. Straffesak. Innførsel av legemidler. EØS artikkel 13

 20. Rt. 2006 s. 404 A – Invensys. Skatterett. EØS-avtalen artikkel 31

 21. Rt. 2006 s. 179 A – Støvletthæl-dommen. Forbrukerkjøpsdirektivet

 22. Rt. 2006 s. 71 A – SAS/Braathens. Virksomhetsoverdragelse (direktiv 77/187/EØF)

 23. Rt. 2005 s. 1638 A – Verneponcho-saken. Anbudssak. Allmenne anskaffelsesrettslige prinsipper

 24. Rt. 2005 s. 1601 A – «Gule sider»-saken. Varemerkedirektivet (89/104/EØF)

 25. Rt. 2005 s. 1365 P – Finanger II. EØS-erstatningsansvar

 26. Rt. 2005 s. 607 A – Samuelsen. Erstatning ved eiendomsavståelse. EØS artiklene 4 og 40

 27. Rt. 2004 s. 1474 A – «volvoimport.no». Varemerkedirektivet (89/104/EØF)

 28. Rt. 2004 s. 904 A – Paranova II. Varemerkedirektivet (89/104/EØF)

 29. Rt. 2004 s. 834 A – Vannscooter I. Straffesak. EØS-avtalen artikkel 11

 30. Rt. 2004 s. 122 A – Norsk Dental Depot. Produktansvarsdirektivet (85/374/EØF)

 31. Rt. 2003 s. 1501 A – Winge Reisebureau. Selskapsrett. Direktiv 77/91/EØF

 32. Rt. 2002 s. 391 A – «God morgon»-saken. Varemerkedirektivet (89/104/EØF)

 33. Rt. 2001 s. 1390 A – Hunter Textile. Handelsagentdirektivet (86/653/EØF)

 34. Rt. 2001 s. 1062 A – Nucleusdommen. EØS-anbudsrett. Erstatningsansvar

 35. Rt. 2001 s. 450 A. Patentrett. EØS-avtalen protokoll 28 artikkel 3 nr. 4

 36. Rt. 2001 s. 248 A – Olderdalen Ambulanse. Virksomhetsoverdragelse (direktiv 77/187/EØF)

 37. Rt. 2001 s. 71 A – Rasmussen Offshore. Virksomhetsoverdragelse (direktiv 77/187/EØF)

 38. Rt. 2000 s. 1811 P – Finanger I. Bilansvar. Motorvognforsikringsdirektivene. Direktivkonform tolkning

 39. Rt. 2000 s. 1451 A. Straffesak. Kjøre- og hviletid for yrkessjåfører (forordning 3820- og 3821/1985)

 40. Rt. 2000 s. 46 A – Ølreklamesaken. Alkoholreklame. EØS-avtalen artikkel 12 og 13

 41. Rt. 1999 s. 1725 A – «Lundetangen». Varemerkedirektivet (89/104/EØF)

 42. Rt. 1999 s. 989 A. Virksomhetsoverdragelse (direktiv 77/187/EØF)

 43. Rt. 1999 s. 977 A – Nemkodommen. Virksomhetsoverdragelse (direktiv 77/187/EØF)

 44. Rt. 1999 s. 393 A. Straffesak. Kjøre- og hviletid for yrkessjåfører (forordning 3820- og 3821/1985)

 45. Rt. 1997 s. 1965 A – Eidesund. Virksomhetsoverdragelse (direktiv 77/187/EØF)

 46. Rt. 1997 s. 1954 A – Løten kommune. Virksomhetsoverdragelse (direktiv77/187/EØF)

 47. Rt. 1997 s. 1859 U – MAN-saken. Konkurranserett. EØS-avtalen artikkel 53.

 48. Rt. 1997 s. 390 A – Jørgensen-dommen. Fradrag for utenlandske trygdeytelser ved utmåling av erstatning til barn for tap av forsørger. Forordning nr. 1408/71

 49. Rt. 1997 s. 334 A – Stavanger Havnelager. Boikott. EØS-avtalen artiklene 53 og 54

 50. Rt. 1996 s. 1569 U – VinCompagniet. Klassifisering av alkoholholdig drikke. EØS-avtalen artikkel 11

 51. Rt. 1996 s. 433 U – Paranova I. Parallellimport. Tolkning av traktaten om Spanias tiltredelse til EU

 52. Rt. 1995 s. 1789 U – Kiddie Rides. Lotterilovgivning. EØS-avtalen artiklene 1, 4, 31, 36 og 59

EU/EØS-saker avsluttet i lagmannsretten

 1. Borgarting – dom 9. desember 2010 – Tide Sjø. Virksomhetsoverdragelse

 2. Borgarting – kjennelse 26. november 2010 – Vestre Viken. EØS-anbudsrett

 3. Borgarting – dom 14. september 2010 – Electrolux Home Products. Produktansvarsdirektivet

 4. Borgarting – dom 7. september 2010 – Tine-saken. EØS artikkel 53 og 54

 5. Gulating – dom 3. september 2010. Boplikt

 6. Borgarting – kjennelse 30. juni 2010 – Fjellkraft. EUs sjette selskapsdirektiv

 7. Frostating – dom 25. juni 2010 – Wullum Amcar. Godkjenning av kjøretøy. Direktiv 97/27/EF

 8. Borgarting – dom 10. mai 2010 – RIRI Group. Patentrett. EØS-avtalens protokoll 28 artikkel 3 nr. 4

 9. Borgarting – dom 27. april 2010 – «Companys». Varemerkedirektivet

 10. Borgarting – dom 8. april 2010 – ISO+-saken. Byggevaredirektivet (89/106/EØF)

 11. Borgarting – dom 23. mars 2010 – Oslo sentralarrest. EØS-anbudsrett

 12. RG 2010 s. 171 (Borgarting) – Pirate Bay-saken. Opphavsrettsdirektivet (2001/29/EF)

 13. RG 2010 s. 78 (Borgarting) – A mot Trafikkforsikringsforeningen. EUs fjerde motorvognforsikringsdirektiv (2000/26/EF)

 14. Borgarting – kjennelse 11. januar 2010 – «Abercrombie & Fitch». Varemerkerett

 15. Frostating – dom 8. januar 2010 – Boa Eiendom. Konsesjonsrett. EØS-avtalen art. 40

 16. Borgarting – dom15. desember 2009 – «Tippinga». Varemerkedirektivet

 17. Borgarting – dom 16. november 2009 – Isqueen AS. EØS-rettslige rammer for kamp mot laksesykdommer. Direktiv 93/53/EØF og direktiv 2000/27/EF.

 18. Borgarting – dom 3. juli 2009 – Transocean Offshore Deepwater Drilling. Patentrett. EØS-avtalens protokoll 28 artikkel 3 nr. 4.

 19. RG 2009 s. 769 (Borgarting) – «Royal Umbrella»-saken. Parallellimport. Varemerkedirektivet

 20. Frostating – dom 12. juni 2009. Straffesak. Suspensjon av dansk lege. EØS-avtalen artikkel 13

 21. Gulating – dom 10. juni 2009. Arbeidsrett. Anførsel om EØS-rettslige plikt til å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for omsorgsarbeid i hjemmet

 22. Gulating – dom 2. juni 2009 – Erstad & Lekven. EØS-anbudsrett.

 23. Borgarting – kjennelse 28. mai 2009 – Cybergun-saken. Parallellimport. Varemerkedirektivet (89/104/EØF) artikkel 7 nr. 1.

 24. Borgarting – dom 27. april 2009 – Champagneria. Varemerkedirektivet og vinforordningen (1493/1999)

 25. Borgarting – kjennelse 2. april 2009 – Landsbanki Islands I. «Windingup-direktivet«

 26. Borgarting – kjennelse 2. april 2009 – Landsbanki Islands II. «Windingup-direktivet«

 27. Borgarting – dom 30. mars 2009 – Georg Andresen & Sønner AS. EØS-anbudsrett

 28. Eidsivating – dom 24. mars 2009 – Kabinansatte i SAS. Kjønnsdiskriminering. Direktiv 76/2007 og 86/613.

 29. Borgarting – dom 9. mars 2009 – SeaDrill-saken. «Takeover-direktivet» (2004/25/EF)

 30. Borgarting – dom 23. februar 2009 – Mester Yrkesbygg Bergen. EØS-anbudsrett

 31. RG 2009 s. 188 (Eidsivating) – Benair-saken. EØS-avtalen artikkel 54

 32. Borgarting – dom 27. januar 2009 – «Le Meridien»-saken. Varemerkedirektivet

 33. Hålogaland – dom 21. januar 2009. Diskriminering av gravid arbeidstager. EØS-rettslig krav til effektive sanksjoner

 34. Borgarting – dom 20. januar 2009 – Stolt Nielsen-saken. Spørsmål om skattemessig bosted. EØS-avtalen artikkel 4

 35. Agder – dom 9. januar 2009. Trygdeforordningen (EØF nr. 1408/71).

 36. Borgarting – dom 8. desember 2008. Straffesak. Import av EU-godkjente motorsykler. Bl.a. spørsmål om avgiftsregler utgjorde en handelshindring

 37. Hålogaland – kjennelse 5. november 2008 – Helseforetakenes Innkjøpsservice. EØS-anbudsrett

 38. RG 2008 s. 981 (Agder) – Vannscooter II. Straffesak. Småbåtdirektivet (94/25/EF). EØS-avtalen art. 8 og 11–13

 39. RG 2008 s. 961 (Borgarting) – «SAGA»-saken. Varemerkedirektivet.

 40. Borgarting – dom 13. februar 2008 – Ryanair. Urimelige standardavtalevilkår. Markedsføringsloven § 9a, jf. EU-direktiv 93/13/EF.

 41. Borgarting – dom 11. februar 2008. EØS-trygdetid

 42. Borgarting – dom 6. februar 2008 – Nissan Nordic Europe. Forbrukerkjøp. Direktiv 80/1269/EØF om typegodkjenning av bilmotorer.

 43. RG 2008 s. 358 (Borgarting). Boplikt. EØS-avtalen artikkel 40

 44. Frostating – dom 23. november 2007 – Kleven Verft. Tilbakesøking av verftsstøtte.

 45. Borgarting – kjennelse 8. november 2007 – Sparebanken Vest. Karensbestemmelse i distribusjonsavtale for forsikringsprodukter. EØS-avtalen artikkel 53

 46. Borgarting – dom 17. oktober 2007 – Regatta-saken. Skipsutstyrsdirektivet

 47. RG 2008 s. 161 (Borgarting) – «Mango»-saken. Varemerkedirektivet

 48. Borgarting – dom 15. august 2007 – Recip-saken. Direktiv 2001/83

 49. RG 2007 s. 1390 (Hålogaland) – Rødne & Sønner. EØS-anbudsrett

 50. Borgarting – kjennelse 12. juni 2007 – «Trådløs Bedrift». Varemerkedirektivet

 51. RG 2007 s. 1002 (Borgarting) – ISS-saken. Vern av pensjonsrettigheter ved virksomhetsoverdragelse

 52. Borgarting – kjennelse 22. februar 2007. Arbeidsrett. Passivitet

 53. Borgarting – kjennelse 15. februar 2007. Straffesak. Kjøre- og hviletid

 54. Borgarting – dom 6. november 2006 – BMW Norge. Konkurransrett. EU-forordning 1475/95

 55. RG 2007 s. 387 (Gulating). Arbeidsrett. Subsidiær anførsel om virksomhetsoverdragelse

 56. Frostating – dom 21. september 2006 – Autonlinebåten Leinebris. Straffesak. EØS-avtalens artikkel 28, jf. forordning EØF 1612/68. EØS-avtalen artikkel 126. EØS-avtalen artikkel 28

 57. Gulating – kjennelse 24. august 2006. Odelsrett. EØS-avtalen artikkel 40

 58. RG 2006 s. 1217 (Borgarting) – Sense Communications-saken. Nettilgang. EØS-konkurranserett

 59. RG 2006 s. 1046 (Borgarting) – SmithKline Beecham. Varemerkedirektivet

 60. Gulating – dom 4. januar 2006 – Total E&P Norge. Virksomhetsoverdragelse.

 61. Eidsivating – dom 14. november 2005 – Rendalen-dommen. Direktiv 98/58/EF om vern av dyr som holdes for landbruksformål

 62. RG 2005 s. 1555 (Frostating). Straffesak. Falske opprinnelsesbevis ved salg av fisk. EØS-avtalen protokoll 4

 63. RG 2005 s. 1542 (Frostating) – Fokus Bank-saken. Skatterett. EØS-avtalen artikkel 40

 64. Gulating – kjennelse 15. april 2005 – O J Miljeteig AS. EØS-anbudsrett

 65. Eidsivating – dom 9. desember 2004 – Nor Cargo Thermo. Straffesak. Utpakking av frosset kjøtt uten å ha autorisasjon til dette. Forordning 1760/2000

 66. RG 2005 s. 469 (Hålogaland) – A3-Arkitektkontor. EØS-anbudsrett

 67. Borgarting – dom 26. oktober 2004 – Scandinavian Pharmaceutical Generics. Patentrett. EØS-avtalens protokoll 28 artikkel 3 nr. 4.

 68. Gulating – dom 22. desember 2004 – Maschinenfabrik J. Diffenbacher. Skatterett. EØS-avtalens artikkel 4, 31 og 33

 69. Borgarting – dom 24. juni 2004 – Modern Kjolestoffer. EØS-avtalen artikkel 31

 70. Eidsivating – dom 24. juni 2004 – Ryfoss Trafikksenter. Konkurranserett

 71. Borgarting – kjennelse 11. mai 2004 – BMW Norge. EØS-avtalen artikkel 53

 72. Frostating – dom 19. april 2004. Straffesak. Overtredelse av forordning nr. 259/93

 73. RG 2004 s. 974 (Hålogaland) – Vadsø svømmehall. EØS-anbudsrett

 74. RG 2004 s. 904 (Gulating) – HydroTexaco-saken. EØS-konkurranserett.

 75. Borgarting – dom 2. februar 2004 – Teletopia. Telepriser

 76. Gulating – kjennelse 9. desember 2003 – Mediteam. Virksomhetsoverdragelse.

 77. RG 2004 s. 187 (Borgarting) – «Tripp Trapp»-saken. Varemerkedirektivet

 78. Borgarting – dom 18. september 2003 – Star Tour. Pakkereisedirektivet og forbrukeravtaledirektivet

 79. RG 2003 s. 1393 (Borgarting) – MBT Holding. EØS-avtalen artikkel 53

 80. RG 2003 s. 1268 (Borgarting) – Tele 2 Norge. Straffesak. Ansvar for internettleverandør for ulovlig pornografisk materiale på nettserver. Direktivet om elektronisk handel.

 81. Borgarting – dom 13. juni 2003 – Kruuse Norge. Gyldighet av avtalt konkurranseforbud. EØS-avtalen artikkel 53.

 82. Borgarting – dom 4. juni 2003 – Bragernes-saken. EØS-anbudsrett

 83. RG 2003 s. 1110 (Agder) – DeLaval-saken. Markedsføring. Varemerkedirektivet

 84. RG 2003 s. 997 (Borgarting) – «hpshop.no». Varemerkedirektivet

 85. Borgarting – dom 7. november 2002 – Selected Brands Shoes & Clothes. Toll og merverdiavgift. EØS-avtalen artikkel 11, 14, 31 og 34

 86. Borgarting – dom 18. oktober 2002 – Høysæter AS. EØS-anbudsrett

 87. Borgarting – dom 28. juni 2002 – Viken Skogeierforening. EØS-avtalen artikkel 53

 88. Borgarting – kjennelse 11. juni 2002 – «Opplysningen 180». Varemerkedirektivet.

 89. Borgarting – dom 31. mai 2002 – Pentex. Produktansvarsdirektivet

 90. RG 2002 s. 1132 (Borgarting) – Stavanger Kretsfengsel. EØS-anbudsrett

 91. Borgarting – dom 13. mai 2002 – «Metozoc/Selo-zok». Varemerkedirektivet

 92. Borgarting – dom 15. april 2002. Trygderett. Forordning 1408/71

 93. Gulating – dom 22. mars 2002 – Mjellem & Karlsen Verft. Virksomhetsoverdragelse

 94. RG 2002 s. 943 (Borgarting). Straffesak. Kjøre- og hviletid, jf. forordning 3821/85 og 3820/85

 95. Borgarting – dom og kjennelse 21. januar 2002 – Fontana. Virksomhetsoverdragelse

 96. RG 2002 s. 592 (Borgarting) – Boneloc-saken. Produktansvarsdirektivet

 97. Agder – dom 10. desember 2001 – Fisketråleren Kvitsjøen. Straffesak. EØS-avtalen artikkel 126

 98. Eidsivating – dom 7. desember 2001 – Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap. EØS-anbudsrett

 99. Agder – dom 6. desember 2001 – Rasmussen Maritime Services. EØS-avtalen art. 28

 100. Frostating – dom 3. desember 2001 – Hakon Detalj. Tolking av arbeidsavtaler. Direktiv 91/533/EØF

 101. RG 2001 s. 1438 (Hålogaland) – ISS Norge. Virksomhetsoverdragelse

 102. Borgarting – kjennelse 1. juni 2001 – Audiotron. EØS-avtalen artikkel 53

 103. Borgarting – dom 10. november 2000 – Topp Radio. EØS-avtalen artikkel 54

 104. Eidsivating – dom 20. oktober 2000 – Jan og Kristian Jæger. EØS-konkurranserett

 105. Gulating – dom 2. mai 2000 – Sandnes Sparebank. Garantirett

 106. Agder – kjennelse 13. april 2000. Straffesak. Kjøre- og hviletid og sikring av last

 107. Borgarting – dom 28. februar 2000 – NHG Trans. Arbeidsrett. Kjøre- og hviletid

 108. RG 2000 s. 1269 (Agder) – Tor Entreprenør. EØS-anbudsrett

 109. Borgarting – kjennelse 27. januar 2000 – Teletopia AS. EØS-konkurranserett.

 110. Frostating – dom 3. desember 1999. Straffesak. Kjøre- og hviletid (forordning 3820/85)

 111. RG 2000 s. 385 (Borgarting) – Nille-saken. EØS-avtalen artikkel 11

 112. Borgarting – kjennelse 17. mars 1999 – Lorentzen Skibs. Virksomhetsoverdragelse

 113. Hålogaland – dom 18. desember 1998 – Kautokeino helselsenter. EØS-anbudsrett

 114. Agder – kjennelse 20. oktober 1998. Straffesak. Kjøre- og hviletid (forordning 3820/85)

 115. Borgarting – dom 4. september 1998. Virksomhetsoverdragelse

 116. Borgarting – dom 24. juni 1998 – Skedsmovollen Bensinstasjoner. EØS-avtalen art. 53

 117. RG 1999 s. 378 (Gulating) – Husbyggeren Egersund. Virksomhetsoverdragelse

 118. Hålogaland – dom 16. april 1998 – Bardu Best Western. Virksomhetsoverdragelse

 119. Eidsivating – dom 20. juni 1997. Straffesak. EØS-reglene om kjøre- og hviletid

 120. RG 1998 s. 178 (Eidsivating) – Nes kommune-saken. EØS-anbudsrett

 121. RG 2000 s. 833 (Frostating) – Ulstein og Røiseng. Virksomhetsoverdragelse.

 122. Gulating – dom 27. januar 1997 – Stavanger Catering. Virksomhetsoverdragelse

 123. Gulating – dom 20. desember 1996 – Eidesund. Virksomhetsoverdragelse

 124. Gulating – dom 7. november 1996 – Perlå AS. Virksomhetsoverdragelse

 125. Frostating – kjennelse 17. mars 1995. Arbeidsrett. Virksomhetsoverdragelse

EU/EØS-saker avsluttet i tingretten

 1. Oslo tingrett dom 30. november 2010 – Landsforeningen for Trafikkskadde. Motorvognforsikringsdirektivene. EØS-erstatningsansvar

 2. Oslo tingrett dom 17. november 2010 – Taxi 2 Dør til Dør. EØS-anbudsrett

 3. Oslo tingrett dom 29. oktober 2010 – «Kvikk Lunsj». Varemerkedirektivet

 4. Oslo tingrett dom 21. september 2010 – Statoil Holding. Skatterett. EØS artikkel 31

 5. Oslo byfogdembete kjennelse 22. juni 2010 – EDB Business Partner. EØS-anbudsrett

 6. Oslo tingrett dom 31. mai 2010 – Jens P. Heyerdahl. Konsesjonsvedtak. EØS artikkel 40

 7. Oslo tingrett dom og kjennelse 18. mai 2010 – Nor Supply Offshore. Boikottaksjon. EØS artikkel 28 og 36

 8. Sør-Trøndelag tingrett kjennelse 14. mai 2010 – Norsk Verktøyteknikk. Parallellimport. Varemerkedirektivet

 9. Gjøvik tingrett dom 6. april 2010. Konsesjon. EØS-avtalen artikkel 40

 10. Stavanger tingrett kjennelse 31. mars 2010 – Hero Norge. EØS-anbudsrett

 11. Stavanger tingrett dom 15. mars 2010 – Statoil. Virksomhetsoverdragelse

 12. Kristiansand tingrett dom 8. mars 2010 – Fjord Line-saken. Konkurranserett. Forordning 4055/86

 13. Øvre Romerike tingrett dom 25. februar 2010 Gate Gourmet-saken. Virksomhetsoverdragelse

 14. Oslo tingrett dom 29. januar 2010 – Stx Norway Offshore m.fl. Allmenngjøring av tariffavtaler. EØS-avtalen artikkel 36

 15. Oslo tingrett dom 5. januar 2010 – Exact Obos Eiendomsmeglere Masseoppsigelse i arbeidsforhold. Direktiv 75/129/EØF

 16. Oslo tingrett dom 9. november 2009. Utlendingsrett. Utvisning av EØS-borger. EØS-avtalen artikkel 28. Direktiv 64/221/EØF og direktiv 2004/38/EF

 17. Inderøy Tingrett dom 2. november 2009 – Lucas Bols. Varemerkedirektivet

 18. Oslo byfogdembete kjennelse 9. oktober 2009 – Superba Krill. Direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis

 19. Indre Finnmark tingrett dom 31. august 2009 – Tana Scooter & ATV. Forbrukerkjøp. Direktiv 95/1/EF om typegodkjenning for motorvogner

 20. Oslo tingrett dom 25. mai 2009 – Melwater News. Opphavsrett. EUs databasedirektiv 96/9/EF

 21. Oslo tingrett dom 4. februar 2009 – General Motors Europe Holdings. EØS-erstatningsansvar

 22. Stjør- og Verdal tingrett dom 7. november 2008 – Vannscooter III. Straffesak. Småbåtdirektivet. EØS-avtalen artikkel 8 og 11–3. Opprinnelsesreglene i EØS avtalens protokoll nr. 4

 23. Oslo tingrett dom 3. oktober 2008 – Ladbrokes. Pengespill- og lotterilovgivning. EØS-avtalen artikkel 31 og 36

 24. Oslo tingrett dom 8. juli 2008 – AstraZeneca. Patentrett. EØS-avtalen protokoll 28 artikkel 3 nr. 4

 25. Oslo tingrett dom 25. april 2008 – L&S-saken. Varemerkedirektivet

 26. Oslo tingrett dom 28. januar 2008 – Sekse. Boplikt. EØS-avtalen artikkel 40

 27. Stavanger tingrett dom 31. oktober 2007 – Gerevan Trading. EØS-erstatningsansvar. EØS- artikkel 40

 28. Oslo tingrett dom 28. oktober 2007 – Lloyd Shoes. Varemerkedirektivet

 29. Oslo tingrett dom 12. oktober 2007 – «Imperia». Varemerker

 30. Oslo tingrett dom 6. juni 2007 . Straffesak. EØS-utlendingsrett. Særlige overgangsregler for arbeidstakere fra de nye EU-land, herunder Polen og Litauen.

 31. Oslo tingrett dom 29. mars 2007 – «Solidox Syreblokk». Kosmetikkdirektivet

 32. Oslo tingrett dom 22. mars 2007 – «Transcendental Meditasjon». Varemerkedirektivet

 33. Oslo tingrett dom 9. februar 2007 – «FirstPrice»-saken. Varemerkedirektivet

 34. Tønsberg tingrett dom 19. januar 2007. Virksomhetsoverdragelse

 35. RG 2007 s. 513 (Oslo) – «EA»-saken. Varemerkedirektivet

 36. Oslo tingrett dom 17. november 2006. Diskriminering av gravid arbeidstaker. EØS-rettslige føringer for erstatningsutmålingen

 37. Sunnmøre tingrett dom 10. november 2006 – «Borgstein». Varemerkedirektivet

 38. Oslo tingrett dom 3. oktober 2006. Barnebidrag. EØS-avtalen artikkel 28

 39. Oslo tingrett dom 1. september 2006 – SSB Radio Norge. Utleiedirektivet

 40. Oslo tingrett dom 23. august 2006 – Kappahl-saken. Toll og merverdiavgift. EØS artikkel 31 og 36

 41. Oslo tingrett dom 26. juli 2006 – SAS/Coast Air-saken. Konkurranserett

 42. Stavanger tingrett dom 21. juni 2006 – «Skagenmeglerne». Varemerker

 43. Kristiansand tingrett dom 10. april 2006 – «Note-it». Varemerkedirektivet

 44. Bergen tingrett dom 17. mars 2006. Virksomhetsoverdragelse

 45. Oslo tingrett dom 22. februar 2006 – Philipshave-saken. Varemerkedirektivet

 46. Oslo tingrett dom 17. februar 2006 – Rindal-saken. Utgifter til medisinsk behandling i utlandet. EØS-avtalen artikkel 36 og trygdeforordningen (1408/71)

 47. Oslo tingrett dom 27. desember 2005 – Braathens. Kjønnsdiskriminering

 48. Oslo tingrett dom 18. november 2005 – «Ez-syringe». Varemerkedirektivet

 49. RG 2005 s. 1627 (Oslo). Strafferett. Ulovlig fildeling. Ehandelsdirektivet 2000/31/EF

 50. Asker og Bærum tingrett dom 14. mars 2005 – Enitel-saken. Prisforskrifter mht deregulering av teletjenester. Direktiv 92/44/EØF og 97/33/EF

 51. Oslo tingrett dom 4. februar 2005 – Sverre Myhrvolds Eftf. EØS-anbudsrett

 52. RG 2005 s. 904 (Oslo) – NCC-saken. Varemerkedirektivet

 53. RG 2005 s. 897 (Tønsberg) – Europark II. Avtalerett. EØS-konkurranserett.

 54. Indre Finnmark tingrett dom 6. desember 2004. Bilansvarslova § 7. Motorvognforsikringsdirektivene

 55. RG 2005 s. 597 (Oslo) – TopShop I-saken. Varemerkedirektivet

 56. Oslo tingrett dom 21. september 2004 – The Kilkenny Inn. Virksomhetsoverdragelse

 57. Oslo byfogdembete kjennelse 20. september 2004 – Plenteous Corp. Selskapsrett

 58. RG 2004 s. 1501 (Oslo) – BMW. Varemerkedirektivet

 59. Asker og Bærum tingrett dom 26. juni 2004 – Europark I. EØS art 36

 60. Nedre Romerike tingrett kjennelse 21. november 2003 – Subaro. Konkurransrett.

 61. Oslo tingrett dom 14. november 2003 – Nordea Bank. Skatt. EØS-avtalen art. 40

 62. Oslo tingrett dom 17. oktober 2003 – Bakers-saken. Handelsagentdirektivet

 63. RG 2003 s. 1342 (Oslo) – Landteknikk. Virksomhetsoverdragelse

 64. Oslo tingrett dom 27. april 2003 – «First Mile/Last Mile». Varemerkedirektivet

 65. Oslo byrett dom 30. november 2001 – Kiddie Rides-saken. Spilleautomater. EØS-avtalen artikkel 31

 66. RG 2000 s. 1342 (Indre Follo) – Askim Entreprenør. EØS-anbudsrett

 67. RG 2000 s. 799 (Trondheim) – Adressa Trykk. Virksomhetsoverdragelse

 68. RG 1999 s. 1205 (Oslo) – TV Shop. Direktiv 84/450/EØF om villedende reklame

 69. Oslo byrett dom og kjennelse 2. januar 1998 (sak 9506187) – Wilhelmsen-saken. Alkohollovgivning. EØS-avtalen artiklene 11, 13 og 16

 70. RG 1998 s. 345 (Stavanger) – Ask-saken. Arbeidsrett. Virksomhetsoverdragelse

 71. Ytre Sogn herredsrett dom 1. august 1997 (TYSOG-1996–184) – Måløy Sildefabrikk. Virksomhetsoverdragelse

 72. Stavanger byretts dom 14. mai 1997 (sak 94–01433) – Langeland. Virksomhetsoverdragelse

 73. Oslo byrett dom 30. januar 1997 – Astra Norge. Parallellimport av legemidler. EØS-avtalen artikkel 11 og 13, jf. direktiv 65/65/EØF

 74. RG 1997 s. 911 (Trondheim) – Office Systems Supply. Virksomhetsoverdragelse

 75. RG 1996 s. 913 (Indre Follo). Straffesak. Videoutleie. Utleiedirektivet

Ettersom siktemålet her er å kartlegge det totale antall substansielle EØS-rettslige tvister som har dukker opp for norske domstoler i perioden 1994–2010, bør listen her suppleres med ytterligere ni substansielle saker fra første instans hvor det aldri ble avsagt noen realitetsavgjørelse fordi sakene ble forlikt etter at det var innhentet klargjørende tolkningsuttalelser fra EFTA-domstolen:

 1. E-1/97 Fridtjof Frank Gundersen mot Oslo kommune. Alkohollovgivning. EØS-avtalen artikkel 4, 11, 13 og 16

 2. E-2/97 Mag Instrument Inc mot California Trading Company Norway (Fredrikstad byrett). Parallellimport. Varemerkedirektivet

 3. E-8/97 TV 1000 Sverige AB mot staten (Oslo tingrett). Direktiv 89/552 om fjernsynssendinger

 4. E-6/01 CIBA m.fl. mot staten (Oslo byrett). Bl.a. direktiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer

 5. E-7/07 Seabrokers AS mot staten (Stavanger tingrett). Skatterett. EØS-avtalen artikkel 31 og 40

 6. E-8/07 Celina Nguyen mot staten (Oslo tingrett). Motorvognforsikringsdirektivene

 7. E-9/07 L’Oréal Norge AS mot Per Aarskog AS (Follo tingrett) Parallellimport. Varemerkedirektivet

 8. E-10/07 L’Oréal Norge AS mot Nille AS og Smart Club AS (Oslo tingrett) Parallellimport. Varemerkedirektivet

 9. E-1/09 Therese Slinning mot staten (Oslo tingrett). Utgifter til medisinsk behandling i utlandet. EØS-avtalen artikkel 36 og 37 og trygdeforordningen (1408/71)

Fotnoter

1.

Se Fredriksen, H. H. (2011) EU/EØS-rett i norske domstoler, Europautredningen, rapport nr. 3. Rapporten ble presentert og diskutert på et debattmøte på Litteraturhuset i mars 2011, som kan sees i opptak gjennom link på: http://www.europautredningen.no/moteserien/

2.

Hvert sakskompleks er med andre ord bare regnet én gang. De 52 sakene for Høyesterett har tidligere vært pådømt i lagmannsrett og tingrett, men disse dommene regnes ikke med. Det samme gjelder for tingrettens dommer i saker som senere havner i lagmannsretten.

Til forsiden