NOU 2012: 2

Utenfor og innenfor— Norges avtaler med EU

Til innholdsfortegnelse

8 EFTAs frihandelsavtaler

Tabell 8.1 Oversikt over EFTAs frihandelsavtaler

Land

Stortingsproposisjon

Komitéinnstilling

Tyrkia

St.prp. nr. 52 (1991–1992)

Innst. S. nr. 124 (1991–1992)

Israel

St.prp. nr. 6 (1992–1993)

Innst. S. nr. 51 (1992–1993)

Marokko

St.prp. nr. 30 (1997–1998)

Innst. S. nr. 95 (1997–1998)

Palestinske myndigheter

St.prp. nr. 71 (1998–1999)

Innst. S. nr. 237 (1998–1999)

Makedonia

St.prp. nr. 31 (2000–2001)

Innst. S. nr. 102 (2000–2001)

Mexico

St.prp. nr. 78 (2000–2001)

Innst. S. nr. 312 (2000–2001)

Kroatia

St.prp. nr. 4 (2001–2002)

Innst. S. nr. 28 (2001–2002)

Jordan

St.prp. nr. 6 (2001–2002)

Innst. S. nr. 29 (2001–2002)

Singapore

St.prp. nr. 15 (2002–2003)

Innst. S. nr. 64 (2002–2003)

Chile

St.prp. nr. 16 (2003–2004)

Innst. S. nr. 86 (2003–2004)

Libanon

St.prp. nr. 29 (2004–2005)

Innst. S. nr. 105 (2004–2005)

Tunisia

St.prp. nr. 59 (2004–2005)

Innst. S. nr. 207 (2004–2005)

Korea

St.prp. nr. 55 (2005–2006)

Innst. S. nr. 204 (2005–2006)

Den sørafrikanske tollunion (SACU)

St.prp. nr. 86 (2005–2006)

Innst. S. nr. 19 (2006–2007)

Egypt

St.prp. nr. 62 (2006–2007)

Innst. S. nr. 234 (2006–2007)

Canada

St.prp. nr. 60 (2007–2008)

Innst. S. nr. 298 (2007–2008)

Golfrådet (GCC)

Prop. 132 S (2009–2010)

Innst. 99 S (2010–2011)

Albania

Prop. 67 S (2010–11)

Innst. 266 S (2010–2011)

Serbia

Prop. 41 S (2010–2011)

Innst. 228 S (2010–2011)

Peru (ikke ratifisert)

Prop. 35 S (2011–2012)

Til behandling i komiteen

Colombia (ikke ratifisert)

Ukraina

Prop. 2 S (2011–2012)

Innst. 69 S (2011–2012)

Hong Kong (ikke ratifisert)

Montenegro (ikke ratifisert)

EFTA-samarbeidserklæringer

Malaysia

Mauritius

Mercosur

Mongolia

Pågående EFTA-forhandlinger

Algeria

Bosnia Herzegovina

India

Indonesia

Sentral-amerikanske stater

Russland/Hviterussland/Kazakhstan

Thailand

EFTA i dialog om mulige fremtidige forhandlinger

Vietnam

Til forsiden