Høring om NOU 2012:2 – Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU

UD legger NOU 2012-2 "Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU" ut på høring - med høringsfrist 6. mai.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2012

Regjeringen oppnevnte i januar 2010 et forskningsbasert, bredt sammensatt offentlig utvalg for å gjennomgå erfaringene med EØS-avtalen og øvrige avtaler med EU.  Utvalget la fram sin rapport i form av en norsk offentlig utredning 17. januar. Utredningen inneholder en omfattende gjennomgang av EØS-avtalen og øvrige avtaler med EU og deres betydning for det norske samfunnet.  

Dersom du har synspunkter om NOUen, send e-post til NOU2012-2@mfa.no.

Vår ref.: jt

Høringsbrev er vedlagt.