Høring om NOU 2012:2 – Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU

UD legger NOU 2012-2 "Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU" ut på høring - med høringsfrist 6. mai.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2012

Vår ref.: jt

Høringsbrev er vedlagt.