St.meld. nr. 24 (2004-2005)

Erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med åtferdsvanskar

Erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med åtferdsvanskar

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget