NOU 2004: 23

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barnehjem og spesialskoler under lupen

Barnehjem og spesialskoler under lupen — Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner 1945–1980

Les dokumentet