NOU 2004: 23

Barnehjem og spesialskoler under lupen— Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner 1945–1980

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

Utvalget som ble oppnevnt i brev av 19.12.2003 for å kartlegge omfang av og bakgrunn for omsorgssvikt og overgrep mot barnevernsbarn i perioden 1945 – 1980, legger med dette fram sin kartlegging.

Oslo, 1. november 2004

Edvard Befring

Anne Inger Helmen Borge

Kirsten Sandberg

Harald Thuen

Kirsten Danielsen

Brite Hundvin

Elisabeth S. Sandberg

Til forsiden