St.meld. nr. 24 (2008-2009)

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kultur- og kirkedepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 17. april 2009 om Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarven blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside