St.meld. nr. 27 (1996-97)

Om statens forhold til frivillige organisasjoner

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kulturdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kulturdepartementet av 14. mars 1997 om statens forhold til frivillige organisasjoner blir sendt Stortinget.

Til toppen
Til dokumentets forside