St.meld. nr. 27 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Om opplæringen innenfor kriminalomsorgen

Om opplæringen innenfor kriminalomsorgen

Les dokumentet

«Enda en vår»

Følg meldingen videre på www.stortinget.no