St.meld. nr. 29 (2004-2005)

Om merforbruket på forsvarsbudsjettet i 2004

Om merforbruket på forsvarsbudsjettet i 2004

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no