St.meld. nr. 3 (2005-2006)

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2005

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2005

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget