St.meld. nr. 3 (2005-2006)

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2005

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2005

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no