St.meld. nr. 30 (2002-2003)

«Norge digitalt» – et felles fundament for verdiskaping

«Norge digitalt» – et felles fundament for verdiskaping

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget