St.meld. nr. 30 (2008-2009)

Klima for forsk­ning

Klima for forsk­ning

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget