St.meld. nr. 30 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Klima for forsk­ning

Klima for forsk­ning

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no