St.meld. nr. 31 (1998-99)

Om ferdigstillelse av Romeriksporten og om driftsforholdene på Gardermoen

Om ferdigstillelse av Romeriksporten og om driftsforholdene på Gardermoen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no