St.meld. nr. 32 (1998-99)

Videregående opplæring

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 26. mars 1999 om videregående opplæring blir sendt Stortinget.

Til forsiden