St.meld. nr. 32 (1998-99)

Videregående opplæring

Videregående opplæring

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no