St.meld. nr. 32 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Videregående opplæring

Videregående opplæring

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no