St.meld. nr. 32 (1998-99)

Videregående opplæring

Videregående opplæring

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget