St.meld. nr. 33 (2008-2009)

«Kultur å forsvare» Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020

«Kultur å forsvare» Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no