St.meld. nr. 35 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1996-1999

Om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1996-1999

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no