St.meld. nr. 38 (1998-99)

Tilpasning av Forsvaret til deltagelse i internasjonale operasjoner

Tilpasning av Forsvaret til deltagelse i internasjonale operasjoner

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no