St.meld. nr. 39 (2003-2004)

Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid

Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no