Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 39 (2003-2004)

Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid

Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget