St.meld. nr. 41 (1996-97)

Om norsk samepolitikk

Les dokumentet:

Følg meldingen videre på www.stortinget.no