St.meld. nr. 41 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Kommunal- og arbeidsdepartementet

Om norsk samepolitikk

Om norsk samepolitikk

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no