St.meld. nr. 41 (1996-97)

Om norsk samepolitikk

Om norsk samepolitikk

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget