St.meld. nr. 41 (1996-97)

Om norsk samepolitikk

Om norsk samepolitikk

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no