St.meld. nr. 42 (1999-2000)

Om endring av Grunnloven § 100

Om endring av Grunnloven § 100

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget