St.meld. nr. 5 (2000-2001)

Kredittmeldinga 1999

Kredittmeldinga 1999

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no