St.meld. nr. 6 (2005-2006)

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksport­loven i 2003 og 2004

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksport­loven i 2003 og 2004

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no