St.meld. nr. 9 (1999-2000)

Svalbard

Svalbard

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget