St.meld. nr. 9 (1999-2000)

Svalbard

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 29. oktober 1999 om Svalbard blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside