St.prp. nr. 1 (2000-2001)

Innledning

For budsjetterminen 2001 under Justis- og politidepartementet
Utgiftskapitler: 61 og 400–480 Inntektskapitler: 3400–3470 og 5630

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget