St.prp. nr. 1 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Innledning

FOR BUDSJETTERMINEN 2001
Utgiftskapitler: 61 og 400–480 Inntektskapitler: 3400–3470 og 5630

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget