St.prp. nr. 1 (2001-2002)

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2002
Utgiftskapitler: 1700-1795, 2463 Inntektskapitler: 4700-4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget